• Home slideshow demo
  • Home slideshow demo
  • Home slideshow demo
  • Home slideshow demo

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac

Správy

01-05-2016
Znova prichádza lepší a väčší Ekotopfilm – Envirofilm

      Zostáva len niekoľko dní do štartu ďalšieho ročníka IFF Ekotopfilm – Envirofilm. Tešiť sa môžete na kvalitné a pútavé dokumentárne filmy a bohatý sprievodný program. Čítať viac

25-04-2016
Slováci recyklujú málo, zmeniť to má nový vzdelávací projekt

      Slováci často nevedia, ako zužitkovať odpady či doceniť druhotné suroviny. Čítať viac

11-04-2016
O vytriedený odpad samospráv sa chce starať viacero organizácií výrobcov

      O vytriedený odpad z miest a obcí sa chcú starať takmer tri desiatky organizácií. Čítať viac

  • 01-distribucia-spp
  • 02-naturpack
  • 03-kromt

Najnovšie články

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Zmeny, ktoré prinesie Program predchádzania vzniku odpadov v roku 2014 Zakážu po igelitových taškách aj jednorazový príbor?
Náklady samospráv na separovanie komunálneho odpadu Tento príspevok prináša ďalšiu časť výsledkov prieskumu...
Separovanie komunálneho odpadu - realita na Slovensku Od 1. januára 2010 mali slovenské mestá a obce zákonnú...
Záujem občanov o separovanie komunálneho odpadu Odpad je súčasťou ľudského života. Vzniká pri všetkých ľudských...
Predpoklad splnenia cieľa recyklácie TKO na Slovensku podľa EEA Európska environmentálna agentúra (EEA) vydala vo februári 2013...
Prichádzajú obce o peniaze za separovaný zber? Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ukladá obciam povinnosť...
Požiarovosť v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 V medziročnom porovnaní rokov 2011 a 2012 došlo k nárastu počtu...
Poučenie z priebehu povodní v období od mája do augusta 2012 Príčinou všetkých povodní, ktoré sa na území Slovenskej...
Všeobecne záväzné nariadenie pre obce Od 1.1.2013 je v účinnosti novela zákona č. 343/2012 Z. z.,...
Prídu obce o ďalšie peniaze? Ministerstvo životného prostredia SR otvára v týchto dňoch...
LED technológia – svetlo do svetla LED predstavujú najprogresívnejší svetelný zdroj súčasnosti....
Luminiscenčná dióda Luminiscenčná dióda alebo svetelná dióda (iné názvy:...
Led – rozhodujúci trend vo verejnom osvetlení LED technológia patrí v súčasnosti k najprogresívnejším trendom...
Požadované vlastnosti LED svietidla pre verejné osvetlenie Najdôležitejšie vlastnosti LED svietidla je možné definovať...
Výhody led svietidiel Medzi základné váhody LED svietidiel môžeme považovať:
Porovnanie led svietidiel s kompaktnou žiarivkou Všeobecné výhody LED svietidiel oproti úsporným svietidlám s...
EK: Poplatky za skládkovanie odpadov sú na Slovensku nízke Slovensko dostalo odporúčanie Európskej komisie pre zlepšenie...
Cieľ: ekonomická udržateľnosť separovaného zberu V oblasti ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva, nás...
Únik plynu Pri úniku plynu je dôležité: nepoužívať otvorený oheň...
Starostlivosť o odberné plynové zariadenia Odberné plynové zariadenie potrebné udržiavať v zodpovedajúcom...
Plynárenská terminológia Domový plynovod Domový plynovod je časť odberného plynového...
EIA – základné pojmy Základná terminológia v procese posudzovania vplyvov na...
Doplňujúce informácie k procesu EIA Skrátenie termínov posudzovania a úprava niektorých...
EIA – účel a predmet posudzovania Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na...
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA (Environmental Impact Assessment) - posudzovanie vplyvov na...
Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a jeho účastníci Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a...
SEA Posudzovanie strategických dokumentov (SEA) z vecného...

Poradenský servis

Poradňa pre starostov a primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných používateľov.

Využiť služby

Environment aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

Čítať viac

Energetika aktuálne

Aktuálne informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a bezpečnosti prevádzky odberných plynárenských zariadení.

Čítať viac